Ekipi më i mirë në botë

Ne jetojmë per internet

Ne jemi një grup i strukturuar gjatë gjithë jetës së krijimtarisë ne realitete por edhe ne jeten virtuale. Ekipi ynë përbëhet nga designers dhe web dhe software krijus e zhvillues nga ekspertë prë marketing dhe marketingut online. Për zbatimin produktiv të projekteve të suksesshme të internetit janë të gjitha kompetencat të përfaqësuara.

WEB-FAQE VIDEO